Lakitietoa

Perintövero


Perintönä saadusta omaisuudesta maksetaan perintöveroa. Perintöveron määrä määräytyy perinnönsaajan ja perinnönjättäjän sukulaisuussuhteen ja perinnön arvon perusteella.

Perinnönsaajat jaetaan kahteen eri veroluokkaan. Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvat:

  • aviopuoliso,
  • suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen (lapsi, lapsenlapsi, vanhempi, isovanhempi jne.),
  • aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen,
  • perintökaaren 8 luvun 2 §:n nojalla avustusta saavaa kihlakumppani,
  • avopuoliso, jos hän on aiemmin ollut avioliitossa perinnönjättäjän kanssa tai heillä on tai on ollut yhteinen lapsi,
  • ottolapset ja – vanhemmat ovat samassa asemassa biologisten sukulaisten kanssa.

(03) 3421 110 /