Asiakasinformaatio

Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse ja pyytää meiltä neuvoa henkilökohtaiseen tai yritystoiminnan ongelmaan. Voit samalla tiedustella palvelumme hintaa, minkä vahvistamme Sinulle henkilökohtaisesti.


MAKSUTON PUHELINNEUVONTA

Ennen maksullisen oikeusavun pyytämistä voit selvittää asiaasi veloituksetta toimistomme lakimiehiltä puhelimitse. Näin voit säästyä turhalta käynniltä toimistossamme. Voit myös saada lakimiehiltä arvokkaita neuvoja tilanteessa, jossa tarvitset nopeasti neuvoja esim. asuntokauppa-asiassa tai liike-elämän sopimusasiassa.

Maksutonta puhelinneuvontaa pirkanmaalaisille asiakkaille.

VELOITUKSEMME

Vahvistamme palvelumme hinnoitteluperusteet ennen toimeksiannon vastaanottamista. Voit tutustua hinnastoomme sivun alalaidasta olevasta linkistä.

LASKUTUS

Asianajajalla on oikeus vaatia päämieheltään ennakkosuoritusta kulujen ja palkkion varalle.

Laskutus hoidetaan yleensä vaiheittain asian etenemisen mukaisesti. Käytämme maksuehtona 14 pv. Maksun viivästymisestä perimme lain mukaisen viivästyskoron.

VALTION MAKSAMA OIKEUSAPU YKSITYISASIAKKAILLE

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada avustajansa palkkion maksetuksi valtion varoin osittain tai kokonaan. Se, myönnetäänkö oikeusapu kokonaan tai osittain, riippuu hakijan käyttövaroista.

Oikeusapua ei yleensä myönnetä, jos hakijalla on oikeusturvavakuutus, josta avustajan palkkio ja kulut voidaan korvata.
Avustamme sekä oikeusavun että oikeusturvan hakemisessa.

YRITYKSEN JA YKSITYISHENKILÖN OIKEUSTURVAVAKUUTUS

Mikäli asiakkaalle on myönnetty oikeusturvaetu oikeusturvavakuutuksesta, laskutamme asiakkaalta omavastuuosuuden ja muilta osin osoitamme laskun vakuutusyhtiölle. Asiakkaan tulee huomioida, että useimmat oikeusturvavakuutukset eivät kata niitä oikeudenkäyntikuluja, jotka joudutaan maksamaan vastapuolelle, mikäli juttu hävitään.

Mikäli asiakkaalla on oikeusturvavakuutus, hän ei ole oikeutettu saamaan valtion oikeusapua kuin korkeintaan vakuutuksen omavastuuosuuden osalta.

ASIANAJAJAN VELVOLLISUUKSIA

Asianajaja on velvollinen noudattamaan rikoslaissa määrättyä oikeudenkäyntiasiamiehen ja oikeudenkäyntiavustajan vaitiolovelvollisuutta.

Asianajajan on rehellisesti ja tunnollisesti täytettävä hänelle uskotut tehtävät. Asianajaja ei kuitenkaan saa antaa tuomioistuimelle tietensä paikkaansa pitämättömiä ilmoituksia eikä kiistää, minkä hän tietää todeksi.

Asianajaja ei saa antaa eikä luvata kenellekään osaa palkkiostaan eikä muuta hyvitystä sen johdosta, että asianajaja on saanut tai joku on hankkinut asianajajalle toimeksiannon.

Asianajaja saa luopua tehtävän hoitamisesta, jos päämies huomautuksista huolimatta jättää maksamatta osalaskun tai ennakon, jonka asianajaja on oikeutettu asiassa vaatimaan. 

HINNASTO

TIETOSUOJASELOSTE

(03) 3421 110 /