Kort på svenska

Välkommen till vår advokatbyrå


Vi erbjuder våra tjänster till företag, kommuner och privata personer. Vår byrå sköter huvudsakligen ärenden som har att göra med rättegångar, tvistemål, arvs- och familjerätt, avtalsrätt, fastighets- och byggnadrätt samt konkurser.

Vi har samarbetkontakter överallt i Finland och också internationella kontakter i Sverige och Tyskland.

Vårt huvudkontor är beläget i Tämmerfors, men vi också har en filial i Nokia.

ADVOKAT MIKA ALA-UOTILA

Advokat Mika Ala-Uotila har upptagits som medlem i Finlands Advokatförbund år 1991.

 

 

 

Kontakt