Kort på svenska

Välkommen till vår advokatbyrå


Vi erbjuder våra tjänster till företag, kommuner och privata personer. Vår byrå sköter huvudsakligen ärenden som har att göra med rättegångar, tvistemål, arvs- och familjerätt, avtalsrätt, fastighets- och byggnadrätt samt konkurser.

Vi har samarbetkontakter överallt i Finland och också internationella kontakter i Sverige och Tyskland.

Vårt huvudkontor är beläget i Tämmerfors, men vi också har en filial i Nokia.

 

ADVOKAT MIKA ALA-UOTILA

Advokat Mika Ala-Uotila har upptagits som medlem i Finlands Advokatförbund år 1991.

JURIST PETRI RAJALA

Rättegångsbiträde med tillstånd, jurist, ekonom Petri Rajala har avlagt en tvåspråkig universitetsexamen i juridik vid Helsingfors universitet samt avlagt språkexamen för statsförvaltningen som visar utmärkt förmåga att använda svenska i tal och skrift. Han betjänar kunder och ger juridisk rådgivning i alla ärenden på svenska.

 

 

 

Kontakt


  • Kelloportinkatu 1, 33100 Tampere
  •  (03) 3421 110
  •