Palvelumme

Yhtiö-, konkurssi- ja saneerausasiat

Yhtiö-, konkurssi- ja saneerausasiat


Hoidamme osakeyhtiöiden ja muiden yhtiöiden hallintoon sekä omistukseen liittyviä toimeksiantoja. Olemme apuna myös osakkaiden välisissä lunastusriidoissa.

Toimistomme lakimiehet ovat hoitaneet satoja konkursseja sekä niihin liittyviä erilaisia oikeudenkäyntejä. Olemme erittäin hyvin perehtyneitä konkurssioikeuteen sekä maksukyvyttömyystilanteiden selvittelyyn. Hoidamme myös yritysten saneerauksia.

Hoidamme osakeyhtiön ja muiden yhtiöiden hallitusten jäsenten ym. vastuuhenkilöiden vahingonkorvausvastuukysymysten selvittämiseen liittyvät asiat sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit. Lisäksi hoidamme konkurssipesiin liittyviä takaisinsaantioikeudenkäyntejä koko ajan.

(03) 3421 110 /