Palvelumme

Kiinteistö- ja ympäristöasiat

Kiinteistö- ja ympäristöasiat


Asianajotoimistomme keskeinen erikoistumisalue on maankäyttöön, ympäristöön ja rakentamiseen liittyvät oikeudelliset asiat. Asiakkaanamme on julkisyhteisöjä, rakennusliikkeitä sekä yksityishenkilöitä.

Olemme erittäin hyvin perehtyneitä kiinteistöjen pakkolunastuskysymyksiin, tieasioihin sekä ympäristönsuojelulainsäädäntöön. Toimistomme on edustanut maanomistajia Pirkanmaan merkittävimmissä pakkolunastusasioissa ja lukuisissa poikkeuslupa-asioissa. Olemme hoitaneet lukuisia ympäristölupa-asioita tai niihin liittyviä kysymyksiä liittyen esimerkiksi sikaloihin, navettoihin, ampumaratoihin ja pohjavesilaitoksiin eri puolilla Suomea.

Asianajajamme avustavat asiakkaitamme oikeudenkäynneissä maaoikeudessa ja hallinto-oikeuksissa sekä poikkeuslupamenettelyyn liittyvissä maankäyttöasioissa. Toimistomme asianajajat ovat perehtyneitä isoonjakoon liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin, tieasioihin sekä mm. erilaisia rasitteita koskeviin juttuihin.

Asianajaja Mika Ala-Uotila on aiemmin toiminut 20 vuotta Nokian kaupunginvaltuutettuna, mistä syystä hän on erityisen hyvin perehtynyt kaavoitus- ja poikkeuslupa-asioihin.

 

 

(03) 3421 110 /