Lakitietoa

Ilmastonmuutos tulee, suojautukaa!


Julkaistu Pirkanmaan Yrittäjä -lehdessä 2012

Asianajajan työpöydälle ilmastonmuutos ilmestyi v. 2001 voimaan tulleen ympäristönsuojelulain myötä. Lain yhtenä tavoitteena on torjua ilmastonmuutosta.

Ilmastonmuutoksen hillintä on tietysti tavoitteena mm. EU:n omassa v. 2005 voimaan tulleessa päästökauppajärjestelmässä, joka koskee saastuttavaa teollisuutta ym. Ilmastonmuutoksesta on siis tullut osa lainsäädäntöä, jota jossakin tilanteissa joudutaan tulkitsemaan esim. teollisuuslaitosten ympäristölupa-asioissa sekä yhdyskuntasuunnittelua ja rakentamista koskevissa hallintovalitusasioissa.

Tampereen kaupunkiseudun kuntien kaksi vuotta sitten hyväksymän rakennesuunnitelman keskeisenä johtolankana on ilmastonmuutoksen torjuminen. Mm. tästä syystä rakennesuunnitelmassa halutaan rajoittaa maaseudulle tapahtuvaa rakentamista.

Kaupungistumisen kokonaisedut ja –haitat ilmastonmuutoksen suhteen ovat kuitenkin olleet toistaiseksi epäselviä. Syynä on ollut mm. se, että tutkimukset ovat olleet kaupunkilaisten ja maalaisten elämäntapavertailujen sekä energiankulutuksen osalta puutteellisia.

Nyt kaupungistumisen vaikutuksista ilmastonmuutokseen on saatu tarkkaa uutta tietoa. VM Jukka Heinonen väitteli äskettäin tohtoriksi Aalto-yliopistossa kaupunkirakenteen tiivistämisen vaikutuksista ilmastonmuutoksen näkökulmasta.

Tutkimuksen tulos oli: kaupunkirakenteen tiivistämisellä voi olla haitallisia vaikutuksia ilmastonmuutoksen kannalta. Keskeisinä syinä ovat kaupunkilaisten muusta materiaalista kuin puusta rakennetut asunnot, kaupunkilaisten kulutustottumukset sekä tulotasojen nousu.

Vertailussa on tietysti otettu huomioon yksityisautoilu. Kaupunkirakenteen tiivistäminen vaikuttaa yksityisautoiluun vähentävästi. Kokonaisvertailussa yksityisautoilulla on kuitenkin vain vähäinen merkitys.

Tutkimustulokset ovat tietysti herättäneet laajaa keskustelua. Ennen VM Heinosen ja hänen kollegojensa tutkimuksia keskustelua ovat hallinneet mm. kansanedustaja Osmo Soininvaaran vihreät kaupunkiaatteet.

Tämä artikkelin provosoiva otsikko viittaa alokasaikani sotaharjoituksiin. Sinänsä erittäin tärkeätä ilmastonmuutoksen torjuntaa on valitettavasti käytetty voimakkaalla paatoksella ja virheellisesti keskeisenä perusteena kaupunkirakenteen tiivistämiselle.

Oikeus asua ja valita vapaasti asuinpaikka on yksi perustuslain meille suomista keskeisistä oikeuksista. Uusi tutkimus vahvistaa myös lain tulkintatilanteissa suomalaisia maanläheistä asumista ja rakentamista. Missään yhdyskuntasuunnittelussa nyt esille tuotuja tuloksia ei myöskään voi enää sivuuttaa.

Mika Ala-Uotila

(03) 3421 110 /