Ajankohtaista

OMA KONKURSSIHAKEMUS


Oletko kenties miettinyt yritystoiminnan lopettamista? Omaehtoinen hakeutuminen konkurssiin on mahdollinen tapa lopettaa yritystoiminta maksukyvyttömyystilanteessa.

 

Konkurssi on maksukyvyttömyysmenettely, joka tähtää velallisen eli velallisyrityksen omaisuuden rahaksimuuttoon ja varojen jakamiseen velkojille. Konkurssimenettelyn seurauksena on yleensä velallisen taloudellisen toiminnan päättyminen. Mikäli varoja jää velkojen tultua maksetuiksi vielä jäljelle, velallinen voi pitää nämä jäljelle jääneet varat konkurssimenettelyn päätyttyä.

 

Konkurssilain mukaan yritys voi itse hakeutua konkurssiin. Hakemus jätetään siihen käräjäoikeuteen, jonka tuomiopiirissä on yrityksen kotipaikka. Hakemukseen on liitettävä selvitys omaisuudesta ja sen arvosta, tieto velkojen yhteismäärästä sekä luettelo suurimmista velkojista ja velkojien yhteystiedot.

 

Konkurssiin voidaan asettaa missä tahansa muodossa toimiva yritys. Osakeyhtiön osalta mainittakoon, että osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat eivät vastaa henkilökohtaisesti yhtiön veloista. Osakeyhtiömuotoisen yrityksen omistajien ei tarvitse pelätä henkilökohtaista velkavastuuta yhtiön hakeutuessa konkurssiin, sillä konkurssimenettely koskee osakeyhtiön velkoja, joiden maksuun käytetään osakeyhtiön omaisuus, ei osakkeenomistajien henkilökohtaista omaisuutta.

 

Konkurssiin asettamisen edellytyksenä on maksukyvyttömyys eli se, että velallinen on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Konkurssilain mukaan velallista on pidettävä maksukyvyttömänä, jos velallinen ilmoittaa olevansa maksukyvytön eikä ilmene erityisiä syitä olla hyväksymättä velallisen ilmoitusta.

 

Yrityksen voi asettaa konkurssiin vain käräjäoikeus. Konkurssin alkamisesta päättäessään käräjäoikeus määrää pesänhoitajaksi suostumuksensa perusteella henkilön, jolla on tehtävän vaatima kyky, taito ja kokemus sekä joka on muutoinkin tehtävään sopiva. Käytännössä pesänhoitajaksi määrätään useimmiten asianajaja, jolla on osaamista ja kokemusta konkurssiasioiden hoitamisesta. Pesänhoitajan palkkio maksetaan konkurssipesän varoista tai varattomissa konkurssipesissä valtion varoista, joten yrittäjä ei joudu maksamaan pesänhoidon kustannuksia henkilökohtaisista varoistaan.

 

Toimistomme lakimiehet ovat kokeneita konkurssiasioiden hoitajia. Asianajaja Mika Ala-Uotilalla on useiden vuosikymmenien ja satojen konkurssipesien kokemus pesänhoidosta. Laadimme yrityksesi puolesta konkurssihakemuksen ja olemme käytettävissä pesänhoitajiksi. Ole rohkeasti yhteydessä!

(03) 3421 110 /