Ajankohtaista

Uusi avoliittolaki


Eduskunta on 24.11.2010 hyväksynyt avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta koskevan lain sekä muutokset eräisiin siihen liittyviin lakeihin.

Uusi laki soveltuu henkilöihin, jotka ovat asuneet avoliitossa vähintään viisi vuotta tai joilla on ollut tai on yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Henkilö joka on avioliitossa, ei voi olla uuden lain tarkoittamassa avoliitossa.

Uuden lain nojalla avopuoliso voi erotilanteessa vaatia toiselta osapuolelta hyvitystä, jos hän on yhteistalouden hyväksi antamallaan panoksella auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan omaisuutta ja jako omistussuhteiden mukaan johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen. Panoksella tarkoitetaan muun muassa työtä yhteisen talouden tai toisen omistaman omaisuuden hyväksi, varojen käyttöä yhteiseen talouteen tai varojen sijoittamista avopuolison omaisuuteen. Oikeutta hyvityksen ei ole, mikäli toisen avopuolison saama perusteeton etu on vähäinen.

Avoliittoa koskevan lain säätämisen yhteydessä on myös perintökaaren 8 luvun säännöksiä muutettu. Muutosten myötä eloonjääneellä avopuolisolla on oikeus avustukseen jäämistön varoista.

Mikäli avopuolisot eivät halua soveltaa avoliittolakia parisuhteeseensa, lain säännöksistä voidaan poiketa sopimuksella.

Uusi avoliittolaki tulee voimaan 1.4.2011.

(03) 3421 110 /