Ajankohtaista

Rakennusalalle käännetty arvonlisäveroverovelvollisuus


Rakennusalalla on 1.4.2011 alkaen otettu käyttöön käännetty arvonlisäverovelvollisuus. Käännetty verovelvollisuus tarkoittaa, että rakentamispalvelujen myyntitilanteessa veroista vastaa normaalista poiketen ostaja.

Käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden soveltamiselle on kolme edellytystä. Ensinnäkin palvelun tulee olla rakentamispalvelua tai työvoiman vuokrausta rakentamispalvelua varten. Toinen edellytys on, että ostaja on elinkeinoharjoittaja, joka myy ensimmäisessä kohdassa mainittuja palveluja muuten kuin satunnaisesti. Kolmanneksi edellytetään, että myynti tai vuokraus verotetaan Suomessa.

Käytännössä käännetty verovelvollisuus tarkoittaa, että arvonlisäveron maksaa ja laskuttaa pääurakoitsija.

Käännetty verovelvollisuus ei koske tavaroiden myyntiä tai rakentamispalvelujen myyntiä yksityishenkilölle. Lainmuutoksen tavoite on rehellisten yritysten kilpailutilanteen parantaminen ja harmaan talouden hillitseminen.

(03) 3421 110 /