Palveleva asiantuntijajoukkue

På Svenska In English Etusivulle

Vahingonkorvaushakemus valtikonttorille

Henkilö, joka on joutunut rikoksen uhriksi, voi hakea korvausta aiheutuneesta vahingosta valtion varoista. Korvausta haetaan Valtiokonttorilta erillisellä lomakkeella. Valtiokonttorilta voi hakea korvausta henkilövahingosta, esinevahingosta, taloudellisesta vahingosta ja kärsimyksestä. Korvausta voi hakea myös hautauskuluista sekä elatuksen menettämisestä.

Korvauksen edellytyksenä on, että vahinko on syntynyt rikoksella. Korvaus voidaan kuitenkin myöntää, vaikka tekijä jäisi tuntemattomaksi.
Korvausmäärien perusteena on yleensä asiassa esitetty selvitys ja tuomio. Valtiokonttori arvioi kuitenkin itsenäisesti korvauksien määrät ja voi näin ollen poiketa tuomiosta.

Rikoksen uhrilla on oikeus korvaukseen:

  • sairaanhoitokuluista (lääkkeet, matkat, hoitomaksut ym.)
  • tilapäisestä haitasta (kipu, särky, kosmeettinen haitta)
  • pysyvästä haitasta (arvet, toiminnan vajaukset ym.)
  • kärsimyksestä (kärsimys, masennus ym.)
  • ansionmenetyksestä
  • käyttöesinevahingoista (vaateet, silmälasit, matkapuhelimet, proteesit, kellot ym.)
  • oikeudenkäyntikuluista

Muista kuin käyttöesinevahingoista voi saada korvausta, mikäli vahingon aiheuttaja on tahdosta riippumatta sijoitettuna laitokseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vahingon aiheuttaa karannut vanki tai potilas.

Valtiokonttori voi korvata muita kuin edellä mainittuja esine- ja taloudellisia vahinkoja harkinnan mukaan. Tuolloin hakemuksessa tulee esittää selvitys vahingonkärsijän sairaudesta, vammasta tai muusta avuttomuudesta sekä taloudellisista ja muista olosuhteista.

Mikäli rikos johtaa uhrin kuolemaan, on hänen kuolinpesällään oikeus hakea valtiokonttorilta korvausta hautauskuluista. Uhrin elatuksen varassa olleet henkilöt voivat myös hakea korvausta elatuksen menetyksestä.

Valtion varoista maksettava korvaus on toissijainen, eli siitä vähennetään rikoksentekijältä tai muilta tahoilta saadut korvaukset. Valtiokonttorin myöntämästä korvauksesta tehdään nk. perusvähennys, joka on 160 euroa. Tämän jälkeen maksettavaksi jäänyt summa suoritetaan hakijan ilmoittamalle tilille.

Valtiokonttorille lähetettyjen hakemusten käsittelyaika on noin 9 -12 kuukautta.

LAKITIETOA YKSITYISILLE

LAKITIETOA YRITYKSILLE

Toimistomme asianajajat ovat valinneet Sinua varten sellaisia linkkejä, joista voit saada hyvää informaatiota yksinkertaisten oikeudellisten ongelmien ratkaisuun.

Informaatio on tarkoitettu vain yleisinformaatioksi, emmekä vastaa sivuilla mahdollisesti olevista virheistä tai siitä, että joku on ryhtynyt tai jättänyt ryhtymättä johonkin toimenpiteeseen näillä sivuilla mainitun tai mainitsematta jätetyn asian vuoksi.

Konkreettisessa oikeudellisessa ongelmassa pyydämme Sinua kääntymään lakitoimistomme asianajajien puoleen.


ARTIKKELIT

Asianajaja, oikeustieteen lisensiaatin Mika Ala-Uotilan kirjoittamia artikkeleita ja esitelmiä (tarkoitettu lähinnä asianajajille, tuomareille ja lakimiehille).

© 2017 Asianajotoimisto Mika Ala-Uotila Oy - Sivukartta